scroll2--

ГІС-аналіз

Під аналітичним апаратом ГІС ми розуміємо набір алгоритмів і задач обробки просторових даних, що включили до складу програмного забезпечення розробники системи.

До основних видів моделей, які можуть бути адаптовані для вирішення ваших геопросторових завдань є:

  • Моделі придатності місцевості
  • Оптимізації локалізації
  • Розрахунку шляху найменших витрат
  • Геостатистичного аналізу
  • Байєсовських мереж довіри
  • Просторово-часової кластеризаціїІ
  • Інтеграції з нейронними мережами
  • Комплексного синтетичного моделювання даних для вирішення техніко-економічних, екологічних та управлінських завдань.

Просторовий аналіз дозволяє одержати реальні процеси шляхом розробки й застосування моделей. Такі моделі виявляють тенденції географічних даних і таким чином роблять нову інформацію доступною.